UNDA - 8 m R-båd

LOG

Tidslinjen i grove træk, hvor skete hvad.

Status og logbog for siden og renoveringen

Der er feb 2019 tilføjet ⇒ blogindlæg som vil blive løbende opdateret med nyheder og kommentar. Der er mulighed for RSS-feed hvis du vil følge det lidt automatiseret.

 • nyt 2023-12-21 Tilføjet et et historisk dokumnet, nemlig omtale UNDA i 1919 i Scandinavisk Sejler Magasin. Envidere også lidt om ekstra kølvægt samt maskekrave og vandtætning i forstag
 • nyt 2023-09-24 Tilføjet et indleden afsnit (Forhistorien under menu punkt Overtagelsen. Det indeholder et fotoalbum (foto Niels Juul) fra besigtigelsen i dec 2016 af gruppen der overvejede fælles overtagelse af UNDA, plus nogle gamle foto fra tiden før da (2002-2012) 
 • nyt 2023-08-21 Efter yderlig en måned er stort set alle spil og blokke placeret som de skal og UNDA sejler, senest på weekendtur til Ballen, Samsø og retur i frisk vind. Intet brudt sammen og en stor sejloplevelse. Kræver dog lidt mere plads end Ylva til havnemanøvrer ;-)
 • nyt 2023-07-28 Efter en sommer i vandet og mange tilretninger af rig, sejlslædeskinne, afløb, pumper, placering af skødevisere, ledeblokke og øjer til løbende rig, placering af skødespil og meget mere kombineret med endnu en omgang håndledsskader, så blev der sat sejl og testsejlet i 2-6 m/s på Kereteminde Bugt i solskin. En glædesdag..
 • nyt 2023-04-09 Præsentation. UNDA er tidligere blevet søsat, så denne dag var ikke en stabelafløbning. UNDA er tidligere døbt, så denne dag var ikke båddåb. Men renoveringsprojektet har ikke tidligere været præsenteret for offentligheden, så derfor kaldes genopstandelsesdagen for præsentationsdagen. Den mest skelsættende milepæl i bådens nyere historie.
 • nyt 2023-04-04 Søsætning . UNDA blev kørt fra laden tilKerteminde Marina, søsat og sejlet over på egen plads ved Bro 5. Det var nok den mest skelsættende enkelt oplevelse i hele projektet. Alt gik godt.
 • nyt 2023-03-07 Søsætning er nu planlagt og aftalt med vognmand. Der bydes til åben-båd og klarmelding søndag 9. april kl 12 i Kerteminde Marina
 • nyt 2023-03-02 Der er i en måned eller mere været arbejdet de afsluttende opgaver om læ., på dæk og ved masten. Projektett arbejder sig støt og sikkert frem mod en afslutning. Tanker om søsætning og sejlads er ved at være realiteter, ---
 • nyt 2023-01-15 Så blev pause på grund af skader overstået, ligesom julen og indgang i det nye år. Arbejdet er i god gænge, omend lakering som vanligt er lidt bøvlet i kulden og el-regningen til opvarmning kan mærkes. Der laves primært færdiggørelse og montering af alle apteringselementer der er fremstillet.
 • nyt 2022-12-08 Så blev der igen pause på grund af skader. Igen var det hånden der blev skadet, denn egang begge hænder. Den gamle september skade gjorde at betjeningen af forbremsen på mountainbike blev lidt for hård med en forlæns kolbøtte til følge. Brud i begge hænder. Efter en del foto og undersøgelser blev der blødt lidt op på den førse alvorlige status. Med forbindinger og støtte kan hænderne bruges skånsomt, og små job er genoptaget. Status medio december er at der kan laves låger, og hånder/håndled ender med at være næsten brugbare - men også kun næsten.
 • nyt 2022-11-22 Efter længere pause er arbejdet genoptaget og det går støt og roligt fremad med færdiggørelse af detaljer. UNDA er tilbage i landbrugshallen og lakkabinen. De utolig mange apteringsstumper og låger og borde og elinstallatiuon går fremad indtil kulden sætter en stopper for det. Masten er færdiglakeret i masteskuret på Kerteminde Marina.
 • nyt 2022-09-03 Sommeren har ikke været brugt til ferier, men heller ikke til opdatering af loggen. Mest afgørende hændelse har været en arbejdsskade som førte til pause på grund af hånd der ikke bruges. Det betød at søsætning i 2022 blev aflyst. Der arbejdes nu videre med mast og lak og aptering og rig og motor. Plus at tiden er inde til en teknisk og sikkerhedsmæssig opdatering af hjemmeside programmel. Det sker primo sept og forhåbetlig problemløst og stort set usynligt for brugerne.  15-09 Sådan gik det ikke helt. BLOG indhold er pt væk. Der arbejdes videre med at gendanne og det er stort set lykkedes fr agamle back-up..
 • nyt 2022-05-28 Maj har været brugt til afsluttende tilpasning og montage af beslag samt maling af roret, men især til at få dele afden indvendige aptering på plads og garnelingslister i skrogsiden så hynder kan laves. Der har været meget lakarbejde i et støvet lokale, i sig selv en stor udfordring med et flot resultat
 • nyt 2022-04-27 April har været brugt til at få det ydre skrog mere færdigt, Bunden er spartlet og spartlet og slebet. Derefter mange lag epoxy primer og afsluttet med bundmaling, Roret er profileret (ombygget) så skrogforløbet passer. Sidste udvendige opgave er skandæk listen hele ven rundt i skrog-dæk overgangen
 • nyt 2022-03-31 Sommertiden er startet i marts og vejret er fyldt med omslag fra varme til sne. Unda arbejdet er forsat med lakering og maling samt epoxy og klargøring af bund og ror. Stadig en lidt tung periode fordi de mange finish job tager tid og går langsomt frem. Et nyt lag lak ser ikke ud af så meget som en ny planke i fribordet. Samtidig kommer projketet stadig og hastigt nærmere sin kulmination med søsætning.
 • nyt 2022-01-17 Malearbejdet er afsluttet og båden kort tilbage til laden. Nu starter apteringarbejdet, forøgelse af roret, dæksarbejde, lak af rufsider og andet , Plus rigning natiúrligvis inden søsætningen som synes indenfor rækkevidde af denne sejlsæson 2022.
 • nyt 2022-01-12 Malearbejdet skrider frem og imedens laves diverse udestående med kahytsskabe og rorbænk plus selvfølgelig også køl samt ror. Rnoveringsalbum skifter princip til kronologisk da der nu starter mange "små" opgaver som ikke store nok tilat give et eget emne album
 • nyt 2021-12-16 Så er UNDA spartlet og fået 1. lag grundmaling samt kølen monteret. Venter på grundig rengøring inden slutlakerering om få dage, herefter står skrog, dæk, fribod. køl stort set som færdig.
 • nyt 2021-11-01 Lakeret og malet indvendigt, Dækket og overbygning, cockpit færdig. Sidste udvendige finish, maling af fribord, er startet med transport til malekabine.
 • nyt 2021-10-01 Målet med at få lakeret i September kunne ikke helt holdes ovenpå alle genvordighederne, men lakeringen blev dog startet i september. Mere præcis blev afdækning, bejdsning og første tre gange lak nået.
 • nyt 2021-08-23 Gradvis er renoveringen genoptaget i takt med at genoptræning og behandlinger hjælper. Fokus er på overbygning (ruftag), dæk og skydekappe. Sigtet er at nå frem til lakering i løbet af september, og et stadie hvor udvendig overside kan færdigmeldes.
 • nyt 2021-06-30 Projektet er midlertidigt sat på ufrivillig pause på grund af skader efter spilerstage uheld ved 12 mR præsentationssejlads. Iøvrigt er YLINE solgt og netop afhentet.
 • nyt 2021-05-01 Renoveringafsnit opdateret med nye kapiteler om færdiggørelsen af dækket, indvendige skabe og aptering startet, samt kølens opbygning og konstruktion.
 • nyt 2021-01-30 Historik henvisninger opdateret med korrekt referense til Ove Juhl artikel om Werner Hansen (fra DFÆL). Renoveringafsnit opdateret med nyt kapitel om kistebænke og cockpidørken.
 • nyt 2020-12-28 Historik er opdateret med henvisning til de historiske detaljer dr er indsamlet og formidlet af Kim Hegn Hansen. Det ses kun som et link til et dropbox dokument, men rummer mange historiske referenser, Se i Historiske Dokumenter samt UNDA Historie. Der er også en affotografering af det første målebrev.
 • nyt 2020-12-15 Dækket er ved at blive lagt. Betyder at skandæk er færdig, rufsider og cockpit karm er på plads, se dæk opbygning og albums før det
 • nyt 2020-10-26 Cockpitsider og ruf-sider er monteret sammen med dæksbjælker i ruffet. Deter nu fsastlagt hvilken profil UNDA ender med at have inklusiv den lave overbygning, se renovering ruf opbygning
 • nyt 2020-08-20 Ferien og sejlturen i ylvaen Yline er slut og renoveringen genoptaget. Derer skiftet til overbygning og karme. Cockpitsider og ruf-sider er påbegyndt og denendelige profil begynder at tegne sig , se renovering karme
 • nyt 2020-06-20 Epoxy måtter er slebet og derpå fuldspartlet som første step i at lave skroget endelige finish. Det er den fase hvor enhver lille afvigelse fra det rette forløb vil kunne ses som ujævnheder på den færdige båds skrog. Det gennemgribende arbejde og al den strukturelle styrke inde bagved vil ikke kunne ses. Faktisk lidt ærgerligt i forhold til indsatsen med spant, klædning og alle stålforstærkninger.
 • nyt 2020-06-01 Skroget er slebet og helt glat til epoxy overflade. ALLE luftlommer (også luft i polyurethan opskummende limning af propper) er fyldt og slebet. se ⇒ Epoxy-klar Der er også startet en materiale optælling, begyndelsen af denne kan ses på ⇒ > > Materialer
 • nyt 2020-04-27 Dette er atter en milepæl fordi der skiftes materiale fra træ og rustfri til epoxy og fibermåtter. se ⇒ Epoxy-start
 • nyt 2020-03-15 Dette er en milepæl fordi nu starter opgaven med at lukke af ovenfra, Lidt forenklet kommer det til udtryk gennem montering af underlag for dæk og cockpit. se ⇒ Lukket ovenfra
 • nyt 2020-02-01 det nye år er startet og arbejdet er fortsat med vejen frem mod færdiggørelse af dæk og ruf og Cockpit. se ⇒ sidedæk
 • nyt 2019-11-16 Tilføjet album med afslutende evaluering af agterg´dæk, skrog, forstærkninger, aptering ⇒ milepæl
 • nyt 2019-10-16 Tilføjet album med klargøring af model for ovebygning, højde længde især⇒ ruf (overbygning) modellering
 • nyt 2019-09-26 Tilføjet album med klargøring af stævnebeslag som fikseret brug af forstgas beslag⇒ skrogkant ogskrog
 • nyt 2019-09-16 Tilføjet blog tekst for afslutning af af apteringsmoduler og forstærkninger under dæk samt fotoalbum med aptering start ⇒ afslut apterings moduler
 • nyt 2019-08-22 Tilføjet blog tekst for skift til opbygningsfase smile samt fotoalbum med aptering startopbygning aptering
 • nyt 2019-06-22 Tilføjet fotoalbum med indvendig malig ⇒ se indvendig maling
 • nyt 2019-04-20 Tilføjet fotoalbum med WH kopi fra R-bogen ⇒ Werner Hansen meterbådene
 • nyt 2019-04-15 Blog update og fotoalbum ⇒ Fribord Slut
 • nyt 2019-02-19 Blog update og fotoalbum ⇒ PLANKER

 

nach oben